עזרהדואר

משחק תרחישים "שביל ישראל" תשע"ב

לוח הודעות כלליפורוםדף קשר

טבלת ניקוד משימות הטבה

לגישה לסביבת משחק התרחישים שביל ישראל תשע"ג לחצו כאן

אודות מרכזים משתתפים
מרכז מחוננים אשדוד
מרכז מחוננים טייבה
מרכז מחוננים עפרה - בנות
מרכז מחוננים עפרה - בנים
מרכז מחוננים ראשון לציון
מרכז מחוננים רחובות

סביבות חקר
מרכז מחוננים אשדוד
מרכז מחוננים טייבה
מרכז מחוננים עפרה - בנים
מרכז מחוננים עפרה - בנות
מרכז מחוננים ראשון לציון
מרכז מחוננים רחובותאודות משחק התרחישים
* על משחק התרחשים
* שלבי פעולה
* קוד אתי


לוחות זמנים
* לוח זמנים כללי
* לוח זמנים מפורט
* טבלת הספקים 14.3.2012
כלי עזר
* מחוון משחק תרחישים "שביל ישראל"
* הנחיות לבחירת מקטע בשביל וכתיבת תרחיש
* מחוון פתרון תרחיש
* מחוון ניקוד


משימות טבה
* משימה 1 - שביל ישראל
* משימה 2
סיפורי מופת
* סיפור מופת 1
תחום פעולה חברתי תרבתי

* סיפור מופת 2


צור קשר
* יוסי ברק -תמיכה טכנית בסביבת המשחק
תרחישים תשע"ב

תרחיש מרכז עפרה דעת בנות

תרחיש מרכז עפרה דעת בנים

תרחיש מרכז רחובות

תרחיש מרכז רון ורדי ראשל"צ

תרחיש 2 מרכז רחובות

תרחיש מרכז אשדוד