ברוכים הבאים למשחק התרחישים "שביל ישראל"
האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים - משרד החינוך

לוח הודעות לכלל משתתפי המשחקהפרדההפרדההפרדהפורום חברתי לכלל משתתפי המשחק

תרחישים לפתרון בעקבות סיור א'
מרכז דעת עופרה - בנות
מרכז דעת עופרה - בנים
מרכז רון ורדי ראשון ציון
מרכז יח"ד רעננה

למצב "סל הנקודות" ורכישת רמזים לחצו כאן

 

אודות משחק התרחישים "שביל ישראל:
א. על המשחק
ב. שלבי פעולה ולוחות זמנים
ג. קבצי עזר
ד. צור קשר

אודות המרכזים המשתתפים במשחק:
מרכז רון ורדי - ראשון לציון
מרכז יח"ד - רעננה
מרכז דעת - עופרה בנים
מרכז דעת - עופרה בנות

כללי המשחק
א. קוד אתי
ב. הנחיות לבחירת מקטע בשביל והנחיות לכתיבת תרחיש
ג.
מחוון בניית תרחיש
ד. מחוון פתרון תרחיש
ה. מחוון ניקוד והערכה

לוחות זמנים:
לוח עבודה לחודש אדר א' (פברואר 2011)

לוח עבודה ניסן-אייר (סוף אפריל-מאי)
לוח זמנים לכתיבה ופיתרון תרחיש

משובי ביצוע:
סיכום ביצוע שלב א'

משימות הטבה (בונוס):
פורום חברתי סיפורי מופת
משימת הטבה 1 - שביל ישראל 1
סיפורי מופת 1
משימת הטבה וסיפור מופת 2 - מטבע הזהב
משימת הטבה וסיפור מופת 3 - סיפור המופת על משפחת רוטשילד

סביבות חקר:
סביבת חקר מרכז רון ורדי - ראשון לציון
סביבת חקר - מרכז יח"ד - רעננה
סביבת חקר - דעת עופרה - בנים
סביבת חקר - דעת עופרה - בנות