תת-קטגוריות
גילמור קשת

עמוד:  1  2  ()
קורסים 
צוות תקשוב
סדנת יצירתיותהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
מפגש למידה סינכרוני
צוות הדרכה תשע"ג
במה מחוננת ליצירה בקולנוע ואנימציההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
אמירים - סביבה למדריכות האגף
ביולוגיה - גוף האדםהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
הרצאות על מאפיינים ופדגוגיה למחוננים
השתלמות מנהלים יד השמונה
התא ותורשההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
חשיבה יצירתית
כנסי האגף למחוננים ולמצטיינים