משחק תרחישים "שביל ישראל" תשע"ג

ב- 31.5.2013 זה קורה
מפגש הסיום של המשחק - 
מחכים לראותכם

לוח הודעות כללי

צוות המשחק
IconIcon
IconIcon

לוח זמנים כולללוח פעילות חודשיטבלת ביצוע           עזריםקישורים מומלצים
Iconלוח_פעילות.PNGIcon    עזרים   קישורים.PNG

אודות מרכזים משתתפים:
א. עפרה - דעת בנים
ב. עפרה - דעת בנות
ג. ראשון לציון - מרכז רון ורדי
ד. אשדוד - מרו"ם
ה. טייבה - מרכז מחוננים ומצטיינים
ו. ירושלים - אופק 
ז. מרחבים - מטה יהודה
ח. רחובות
 סביבות חקר
א. עפרה - דעת בנים
ב. עפרה - דעת בנות
ג. ראשון לציון - מרכז רון ורדי
ד. אשדוד - מרו"ם
ה. טייבה - מרכז מחוננים ומצטיינים
ו. ירושלים - אופק 
ז. מרחבים - מטה יהודה
ח. רחובות
ט. אשדוד מרו"ם - סמסטר ב'
  
אודות משחק התרחישים:
א. על משחק התרחישים
ב. שלבי פעולה
ג. קוד אתי
 תרחישים לפתרון
א. קבוצת מרו"ם - אשדוד סמסטר א'
ב. קבוצת אופק - ירושלים
ג. קבוצת מרחבים - מטה יהודה
ד. קבוצת מחוננים - טייבה
ה. קבוצת ראשון לציון - מרכז רון ורדי
ו. קבוצת עפרה - דעת בנות
ז. קבוצת רחובות 
ח. קבוצת עפרה - דעת בנים
  
כלי עזר:
א. מחוון משחק תרחישים "שביל ישראל"
ב. הנחיות לבחירת מקטע בשביל וכתיבת תרחיש
ג. מחוון פתרון תרחיש
ד. מחוון ניקוד
ה. קבצי עזר
 סיפורי מופת
א. סיפור מופת - קבוצת טייבה
  
  
     
     
     
     

קורסים 
זירת חקר תשעגקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת דעת בניםקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת דעת בנותקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת אשדודקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת טייבהקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת ירושליםקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת מרחביםקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת מדריכי יוזמהקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת ראשלצ - רון ורדיקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת רחובותקורס זה דורש מפתח הרשמה
תשע"ג קבוצת אשדוד סמסטר בקורס זה דורש מפתח הרשמה